Kapitał spółki

Kapitały własne w tys. zł stan na dzień 31.12.2009r.

 

kapitał podstawowy 5 563 tys. zł
kapitał zapasowy 3 268 tys. zł
zyski zatrzymane 171 tys. zł
RAZEM: 9 002 tys. z