Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Rada nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Marcin Małecki
Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej: Karolina Adam Guździoł
Sekretarz Rady Nadzorczej: Jacek Rutkowski
Członek Rady Nadzorczej: Marcin Cieloszyk


Zarząd:

Prezes: Andrzej Strykowski
Członek Zarządu: Rafał Pietrzykowski
Prokurent: Anna Serbakowska
Prokurent: Romuald Nożyński