Struktura własnościowa Spółki

Właścicielem 100 % akcji jest Centum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 

– 553 180,00 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych, zero groszy) są akcjami imiennymi Serii A

– 3 085,00 (trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych, zero groszy) są akcjami imiennymi Serii B